MSP - National Builder Awards

Event Image

MSP - National Builder Awards

RC Bhavnagar Royal feliciatate teachers for Nation Builder Awards RC Bhavnagar Royal felicitate Shri Vitthalbhai Savani , Shri Ratilal Mekhiya , Shri Vikrambhai Bhatt , Shri Ajayabhai Bhatt with the hands of DG Paragbhai Sheth and first lady Poonam Sheth. Also RC Bhavnagar Royal gave Vocational award to Shri Bhavesh Bharad (Chairman, Kalyan Pradeshik Lok Vigyan Kendra ), Mrs. Bhavna Andhariya Mehta (Singer and Music Teacher, Ankul Special School ), Shri Vinayakbharthi Goswami ( Shree Mangal Charitable Trust) .

Ambitious Force behind this Project